Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-361 2016-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-361

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ priedo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016–2017 m. m. skaičių lentelės 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

13.1.

6 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

5

13.2.

8 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

5

13.3.

5–6 jungtinis suaugusiųjų klasių komplektas

Alytaus pataisos namuose

1

16

13.4.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.5.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.6.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

12

13.7.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektų

1

11

13.8.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektas

Alytaus pataisos namuose

2

18

13.9.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

20

13.10.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

20

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

13.11.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

27

13.12.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

36

13.13.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.14.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

19

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią