Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-33 2016-11-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2016 m. lapkričio 14 d. Nr.TI-33

 

 

Posėdis įvyko – 2016-11-14.                                   

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 17.00 val.

Pirmininkas – Aurelijus Jaruševičius.

Sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Nerijus Jauneika, Tautvydas Tamulevičius (iki 16.30 val.), Andrius Jučas, Kęstutis Ąžuolas, Nerijus Cesiulis.

Nedalyvavo: Virginijus Jaruševičius,  Algirdas Gataveckas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Dėl UAB „Laukgusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (I. Stalevičiūtė; 5 min.).

2. Dėl alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  (M. Vaikšnoras; 5 min.).

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymo  (M. Vaikšnoras; 10 min.).

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio  (M. Vaikšnoras; 5 min.).

5. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą  (R. Paužienė; 10 min.).

6. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo  (R. Paužienė; 5 min.).

7. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis  (R. Paužienė; 5 min.).

8. Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms  (R. Paužienė; 5 min.).

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimo  (R. Paužienė; 5 min.).

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo  (R. Paužienė; 5 min.).

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo  (R. Paužienė; 5 min.).

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo  (A. Reipas, V. Mačernienė; 20 min.).

Posėdžio pertrauka – 5 min.                                                                                                                                                                                                                                                     

Kiti klausimai, kurie nepriskirti Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetui:

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam) normos, finansinių normatyvų patalynei ir aprangai tvirtinimo“ pakeitimo  (R. Žebuolis; 10 min.).

 

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

16. Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius (J. Krasnickas; 10 min.).

17. Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projektui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu (J. Krasnickas; 10 min.).

18. Dėl pavedimo atlikti projekto parengimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas (I. Pankienė; 5 min.).

19. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams (N. Rinkevičiūtė; 20 min.).

20. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui  (V. Valūnas; 5 min.).

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min.).

22. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo  (V. Valūnas; 5 min.).

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos sudarymo (V. Valūnas; 5 min.).

24. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų už nustatytą savaitinių kontaktinių valandų skaičių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 5 min.).

25.  Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių ir darbo su mokiniais valandų skaičiaus grupėje nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min.).

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-322 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-244 priedo – Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių sąrašo dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Laukgusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Ieva Stalevičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimo nuo valstybinės

žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Klausė:   N.Jauneika, A. Jaruševičius, A. Jučas, K. Ąžuolas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, A. Jučas, K. Ąžuolas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (A. Jaruševičius, T. Tamulevičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymo.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Klausė: A. Jaruševičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (T. Tamulevičius, A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Klausė: A. Jaruševičius.

Kalbėjo: N. Jauneika, T. Tamulevičius, N. Cesiulis.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (K. Ąžuolas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto alternatyvai.

5. SVARSTYTA. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą. 

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, N. Jauneika.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Siūloma alternatyva: nustatyti laikotarpį nuo 2016-12-10 iki 2017-01-08.

6. SVARSTYTA. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. 

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Klausė: N. Jauneika.

Kalbėjo: A. Jaruševičius, N. Cesiulis.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Balsavime A. Jučas nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis. 

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Klausė:  A. Jaruševičius.

Kalbėjo: T. Tamulevičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms. 

Pranešėja R. Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (A. Jaruševičius), SUSILAIKĖ – 1 (K. Ąžuolas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimo.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Klausė: N. Jauneika, N. Cesiulis, T. Tamulevičius.

Kalbėjo: N. Cesiulis, T. Tamulevičius, A. Jaruševičius, N. Jauneika, A. Jučas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 2, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – 3.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Klausė: N. Jauneika, T. Tamulevičius, K. Ąžuolas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, T. Tamulevičius, A. Jaruševičius, N. Jauneika.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (A. Jučas, N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjai, Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, Povilas Turčinavičius, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, Rinkliavų administravimo padalinio vadovas, Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Klausė: N. Cesiulis, N. Jauneika, A. Jaruševičius, K. Ąžuolas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, N. Jauneika, K. Ąžuolas, T. Tamulevičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Įvertinti galimybę individualiems  namams nustatyti kitą abonentą.

13. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam) normos, finansinių normatyvų patalynei ir aprangai tvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Klausė: N. Jauneika, A. Jaruševičius, K. Ąžuolas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Patikslinti kiek reikės papildomų lėšų.

14. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius.

Pranešėjas Jurgis Krasnickas, tarybos narys.

Klausė: N. Jauneika, A. Jaruševičius, A. Jučas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, T. Tamulevičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 3 (K. Ąžuolas, N. Cesiulis, A. Jučas), PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 3 (N. Jauneika, T. Tamulevičius, A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projektui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu.

Pranešėjas Jurgis Krasnickas, tarybos narys.

Klausė: N. Jauneika, A. Jaruševičius, A. Jučas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, T. Tamulevičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 2, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 4.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. Dėl pavedimo atlikti projekto parengimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėja Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas.

Klausė: N. Cesiulis.

Kalbėjo: T. Tamulevičius, A. Jaruševičius, K. Ąžuolas, N. Cesiulis.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 0, PRIEŠ – 6, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, A. Jučas, N. Jauneika, T. Tamulevičius.

Kalbėjo: A. Jaruševičius, N. Cesiulis, A. Jučas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (N. Cesiulis, A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Klausė:  A. Jaruševičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

21. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

22. SVARSTYTA. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Jauneika).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos sudarymo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Klausė: A. Jaruševičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

24. SVARSTYTA. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų už nustatytą savaitinių kontaktinių valandų skaičių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, N. Jauneika.

Kalbėjo: A. Jaruševičius, K. Ąžuolas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Balsavime N. Cesiulis nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

25. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių ir darbo su mokiniais valandų skaičiaus grupėje nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

26. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-322 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-244 priedo – Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių sąrašo dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                 Aurelijus Jaruševičius

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                     Loreta Petkevičienė

 

 

Į pradžią