Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-323 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-247 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-247 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS" PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-323

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos Tėviškės namų bendruomenės 2016-09-22 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Perduoti iki 2025-09-15 asociacijai Tėviškės namų bendruomenei pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 220,26 m² ploto patalpas Daugų g. 5A, Alytuje:

156,33 m² ploto patalpas, esančias pastate, kurio unikalus Nr. 1197-1001-1019, pastatas pažymėtas plane 1D2p, patalpos pirmajame aukšte pažymėtos 1-24 (45,77 m²), 1-25 (33,55 m²), 1-26 (3,37 m²), 1-27 (12,60 m²), 1-28 (3,34 m²), 1-29 (13,80 kv. m), 1-21 (22,95 m²), 1-23 (10,00 m²), 1-31 (7,97 m²), 1-32 (2,98 m²), kurių įsigijimo vertė 86 982,87 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 12 601,44 Eur, likutinė vertė 7 4381,43 Eur 2016-08-31 duomenimis);

63,93 m² ploto patalpas, esančias pastate, kurio unikalus Nr. 1197-1001-1020, pastatas pažymėtas plane 2B2p, patalpos pirmajame aukšte pažymėtos 1-6 (20,39 m²), 1-7 (12,85 m²), 1-12 (26,22 m²), ir 4,47 m² bendro naudojimo patalpų, kurių įsigijimo vertė 16 377,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 4 527,84 Eur, likutinė vertė 11 849,26 Eur 2016-08-31 duomenimis, asociacijos numatytai veiklai vykdyti – teikti socialinę naudą visuomenei ar jos daliai – padėti Alytaus miesto gyventojams, sunkiai sergantiems asmenims, onkologinių pacientų ir jų artimųjų pagalbai sau organizuoti, skatinti savanorystę.“

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą dėl 2015-09-15 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-1383 (38.5) pakeitimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią