Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-309 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-298 "DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIENOS MAITINIMO VIENAM GLOBOTINIUI (RŪPINAMAM) NORMOS, FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATALYNEI IR APRANGAI TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-298 "DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIENOS MAITINIMO VIENAM GLOBOTINIUI (RŪPINAMAM) NORMOS, FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATALYNEI IR APRANGAI TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-309

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.  T-298 Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam)  normos, finansinių normatyvų  patalynei ir aprangai tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,1. Patvirtinti Alytaus miesto biudžetinės įstaigos Alytaus vaikų globos namų:

1.1. vieno globotinio (rūpinamojo) dienos maitinimo normą – 4,50 Eur; švenčių dienomis maitinimo išlaidų finansinį normatyvą padidinti 0,50 Eur;

1.2. vieno globotinio (rūpinamojo) patalynės ir aprangos vienerių metų finansinį normatyvą iki 231,00 Eur.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią