Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-35 2016-11-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2016 m. lapkričio 17 d.  Nr.  M-35

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 94 punktu,

s u š a u k i u 2016 m. lapkričio 24 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.).

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

3. Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius (Jurgis Krasnickas, Alytaus mesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.).

4. Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu (J. Krasnickas; 10 min.).

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam) normos, finansinių normatyvų patalynei ir aprangai tvirtinimo“ pakeitimo (Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius; 10 min.).

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymo (Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min).

7. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (M. Vaikšnoras; 5 min.).

8. Dėl Alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (M. Vaikšnoras; 10 min.).

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 15 min.).

10. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja; 10 min.).

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Angelė Skrodenienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja; 15 min.).

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Loreta Gaižiuvienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, Marius Jasaitis, Teisės skyriaus vedėjas; 10 min.).

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.).

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

16. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą (Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (R. Paužienė; 5 min.).

18. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis (R. Paužienė; 5 min.).

19. Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms (R. Paužienė; 5 min.).

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.).

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.).

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.).

23. Dėl V. Vasiliausko IĮ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo (R. Paužienė; 5 min.).

24. Dėl UAB „Laukgusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Ieva Stalevičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė; 5 min.).

25. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų už nustatytą savaitinių kontaktinių valandų skaičių sąrašo patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas; 10 min.).

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių ir darbo su mokiniais valandų skaičiaus grupėje nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min).

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-322 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-244 priedo – Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių sąrašo dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min.).

28. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui (V. Valūnas; 10 min.).

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 10 min.).

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos sudarymo (V. Valūnas; 10 min.).

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paraiškų programoms finansuoti atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min.).

32. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (V. Valūnas; 5 min.).

33. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo (V. Valūnas; 5 min.).

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-69 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ papildymo“ (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-304 redakcija

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero funkcijas                                                            Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

 

Į pradžią