Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-243 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS FUTBOLO AIKŠTELĖS IR VIDAUS PATALPŲ REKONSTRAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS FUTBOLO AIKŠTELĖS  IR VIDAUS PATALPŲ REKONSTRAVIMO  

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-243

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1. Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, futbolo aikštelės (unikalus Nr. 4400-2934-7433) rekonstravimo, sutvarkant prieigas ir įrengiant sporto aikštyną, techninio darbo projekto rengimui;

1.2. Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos vidaus patalpų rekonstravimo techninio projekto rengimui.

2. Pavesti:

2.1. Alytaus Dainavos pagrindinei mokyklai:

2.1.1. atlikti Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, futbolo aikštelės (unikalus Nr. 4400-2934-7433) rekonstravimo, sutvarkant prieigas ir įrengiant sporto aikštyną, projektavimo paslaugų užsakovo funkcijas;

2.1.2. Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos vidaus patalpų rekonstravimo projektavimo paslaugų užsakovo funkcijas;

2.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijai:

2.2.1. vykdyti Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, futbolo aikštelės (unikalus Nr. 4400-2934-7433) rekonstravimo, sutvarkant prieigas ir įrengiant sporto aikštyną, statybos darbų užsakovo funkcijas;

2.2.2. vykdyti Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos vidaus patalpų rekonstravimo statybos darbų užsakovo funkcijas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią