Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-234 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-209 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-209 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-234

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-209 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos tvirtinimo“ dėstomąją dalį, prasidedančią žodžiu „Tvirtinti“, suteikti jai 1 punkto eilės numerį ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą:

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus S. Kudirkos ligoninės direktorius,

Dalia Svilienė, Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja,

Vytautas Mockevičius, Alytaus sveikuolių klubo „Ryžtas“ pirmininkas,

Jurgita Eidukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė,

Eimantas Balaika, VšĮ „Tėviškės namai“ vadovas,

Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią