Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-233 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ IŠLAIDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ IŠLAIDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-233

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro:

1. darbo užmokesčio išlaidų (be socialinio draudimo įmokų) normatyvą iki 67 proc. dydžio nuo įstaigos pajamų, gautų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo;

2. medikamentų išlaidų normatyvą iki 8 proc. dydžio nuo įstaigos pajamų, gautų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią