Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-222 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-222

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti:

1. Alytaus miesto Jūratės gatvės statybos darbų užsakovo funkcijas.

2. Alytaus Naujosios gatvės rekonstravimo nuo Naujosios ir Putinų gatvių sankryžos iki geležinkelio viaduko statybos darbų užsakovo funkcijas.

3. Naujosios gatvės nuo geležinkelio viaduko iki miesto administracinės ribos statybos darbų užsakovo funkcijas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią