Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-212 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB "DZŪKIJOS VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-212

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 ir 7 punktais, 34 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-07-15 nutarimu Nr. O3-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,52 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,06 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,30 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,46 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,30 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,52 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,06 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,30 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,46 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,30 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,66 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,62 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,04 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,45 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,30 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,55 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,51 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,04 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,45 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,30 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,70 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,20 Eur butui per mėn.;

1.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,51 Eur namui per mėn.;

1.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,26 Eur apskaitos prietaisui
per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,18 Eur namui per mėn.;

1.8. perskaičiuotas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainas abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo:

1.8.1. DN15 – 1,70 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.2. DN20 – 1,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.3. DN25 – 3,26 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.4. DN32 – 4,66 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.5. DN40-DN65 – 9,32 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.6. DN80 – 27,98 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.7. DN100 – 46,62 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.8. DN150 ir daugiau – 139,88 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,17 Eur/m3.

2018 m. vasario 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-19 redakcija

 

1.10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,012 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,009 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,002 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,001 Eur/m3.

1.14. atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kainą – 18,09 Eur/t.

2. Nustatyti, kad pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią