Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-489 2016-05-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS TVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 24 d. Nr.  DV-489

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2013-06-27 tarybos sprendimu Nr. T-166 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 8.8 ir 8.10 punktais,

                      t v i r t i n u Alytaus miesto komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schemą (pridedama).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
DV-489 - Priedas – DĖL ALYTAUS MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS TVIRTINIMO
Į pradžią