Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-107 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-134 "DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-134 "DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-107

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. T-134 „Dėl Administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią