Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-79 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO JOLANTAI DIMŠIENEI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO JOLANTAI DIMŠIENEI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-79

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 ir 99 straipsniais,
108 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 144 straipsnio 5 dalimi, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 46.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Jolantos Dimšienės 2016 m. vasario 1 d. prašymą Nr. SD-23 „Dėl papildomo darbo krūvio“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Jolantai Dimšienei dirbti papildomą darbą Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 0,25 psichologo etato.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti darbo sutartį su Jolanta Dimšiene ir nustatyti darbo laiko grafiką nepažeidžiant Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią