Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-69 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-69

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 
4 dalimi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2016 metais“ ir atsižvelgdama  
į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016-02-04 raštą
Nr. (9.13)-2-559 „Dėl finansavimo sutarčių pasirašymo“,  Alytaus  miesto  savivaldybės  taryba 
n u s p r e n d ž i a:

1. Finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirtų 1 229 000 eurų lėšų šiuos projektus:

1.1. Aviečių ir Varnėnų gatvių rekonstravimą;

1.2. Aukštosios gatvės rekonstravimą;

1.3. Žirgų gatvės (sankasos su žvyro danga) įrengimą;

1.4. Jotvingių gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukciją;

1.5. Punsko, Kalniškės ir Ūdrijos gatvių sankryžos rekonstravimą, įrengiant žiedinę sankryžą;

1.6. Aikštelę Daugų g;

1.7. Dviračių ir pėsčiųjų tako Putinų gyvenamajame rajone Putinų g. nuo Naujosios g. iki Pramonės g. žiedo rekonstravimą.

2016 m. spalio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-287 redakcija

 

1.8. Alytaus piliakalnio ir jo prieigų pritaikymą rekreacijai: aplinkos sutvarkymą, privažiavimo kelio, poilsio aikštelių, dviračių, pėsčiųjų takų, apšvietimo iki Studentų skvero įrengimą.

2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-336 redakcija

 

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės:

2.1. administracijos direktoriui paskirstyti lėšas pagal projektus ir tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 m. objektų sąrašą prie finansavimo sutarties su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

2.2. administracijai vykdyti šių projektų statybos darbų užsakovo funkcijas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią