Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-201 2016-03-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 06.01.01.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 06.01.01.01  PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 3 d. Nr.  DV-201   

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-11 įsakymu Nr. DV-717 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų atrankos taisykles ir projektų atrankos komisijos 2016-02-25 posėdžio protokolą Nr. KPPt-58-(13.32),

t v i r t i n u 2016 m. jaunimo politikos įgyvendinimo programos 06.01.01.01  priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________


 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 3 d.

įsakymu Nr. DV-201  

 

2016 m. lapkričio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1045 redakcija

 

2016 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 06.01.01.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI,

PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

 1.  

VšĮ „Galiu kitaip“,

kodas 303389022

„Verslus, kūrybingas, inovatyvus“

1700

 1.  

Asociacija „Nemunaičio stovykla“,

kodas 193162563

Stovykla „Veikdami kartu – galime daugiau“

900

 1.  

Asociacija vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“,

kodas 302787386

 „Augame kartu su vaiku“

300

 1.  

Asociacija Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius,

 kodas 191910022

Renginių ciklas „Vertingai!“

400

 1.  

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“,

kodas 191832513

 

Alytaus regioninė mokomųjų mokinių bendrovių mugė

400

 1.  

„Junior Achievement Dzūkija“ verslumo stovykla „Verslus 2016“

900

 1.  

 

Asociacija Alytaus kolegijos studentų atstovybė,

kodas 150129810

 

Lietuvos kolegijų šauniausio studento rinkimai 2016

900

 1.  

„Šviesus rytojus 16“

1100

 1.  

Sporto stovykla

1100

 1.  

Asociacija Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus 1-oji rinktinė,

kodas 191691799

 

Jaunųjų šaulių ir moksleivių vasaros stovykla 2016

3200

 1.  

Žygis Dzūkijos partizanų kovų takais 2016

600

 1.  

Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“,

kodas 193315557

 

Tarptautinis neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių teatrinės raiškos festivalis „Džiaugsmo ašara 2016“

1500

 1.  

Asociacija jaunimo klubas „Visiems“,

kodas 300628104

Renginių ciklas „Mes kuriame ateitį atsakingai“

200

 1.  

Asociacija Lietuvos skautijos padalinys tuntas „Pilėnai“,

kodas 193487813

„Lyderių kalvė“

1800

 1.  

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras,

kodas 302709117

 

Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“. Edukacinė kolektyvo „Aušrinė“ veikla

6700

 1.  

„Chill and grill“

400

 1.  

Asociacija Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Alytaus miesto skyrius, kodas 301539904

„Verslus ir politiškas Alytaus jaunimas“

300

 1.  

Asociacija Jaunųjų konservatorių lyga,

kodas 295735870

Renginių ciklas „JKL Alytus 2016“

500

 1.  

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija,

kodas 191928216

„LATA 2016“

300

Iš viso

23200

 

__________________

 

 

 

 

Į pradžią