Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1057 2015-12-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2016 METAIS, PASKIRSTYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 37 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2015-11-23 protokolą Nr. KPPt-233-(14.27),

t v i r t i n u valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2016 metais, paskirstymą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. DV-1057 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2016 METAIS, PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas (Eur)

Valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

1.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

10 900

-

2.

Viešoji įstaiga „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“

5600

-

3.

Klubas „Artritas“

2500

-

4.

Viešoji įstaiga Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras

30 000

-

5.

Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

9788

7479

6.

Asociacija „Bendrakeleivės“

3500

-

7.

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“

4500

-

8.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija

2000

-

9.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

6000

-

10.

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“

nefinansuoti

nefinansuoti

Iš viso:

74 788

7479

 

___________________________

Į pradžią