Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1036 2015-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ SKYRIMO STUDENTAMS IR MOKINIAMS

342

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ SKYRIMO

STUDENTAMS IR MOKINIAMS 

 

2015 m. gruodžio 21 d.  Nr.  DV-1036 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-342„Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso taisyklių 17 ir 18 punktais, atsižvelgdamas į Premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso komisijos 2015 m. gruodžio 16 d. protokolą Nr. KPPt-256:

1. S k i r i u Alytaus miesto savivaldybės premijas šiems Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams:

                      1.1. 301 Eur premiją – Justinui Lingevičiui, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programos II kurso studentui;

1.2. 250 Eur premijas:

1.2.1. Medai Mitkutei, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijos studijų programos I kurso studentei;

                      1.2.2. Karoliui Navickui, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ekonomikos studijų programos IV kurso studentui;

1.2.3. Ievai Valavičiūtei, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos studijų programos III kurso studentei;

1.2.4. Justinai Vaičiukynaitei, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos mokslų studijų programos I kurso studentei;

1.2.5. Rūtai Savickaitei, Alytaus profesinio rengimo centro Statybos technologijų ir verslo skyriaus Socialinio slaugytojo mokymo programos II kurso studentei;

1.3. 200 Eur premiją – Egidijui Sinkevičiui, Alytaus profesinio rengimo centro Pramonės ir prekybos skyriaus Smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programos II kurso studentui;

1.4. 150 Eur premijas:

1.4.1. Raimondai Žukauskaitei, Alytaus profesinio rengimo centro Pramonės ir prekybos skyriaus Sekretoriaus mokymo programos III kurso studentei;

1.4.2. Agnei Matulevičiūtei, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Medicinos studijų programos I kurso studentei;

1.4.3. Tadui Bartusevičiui, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinės fizikos ir optinės technologijos magistrantūros studijų II kurso studentui;

1.5. 100 Eur premijas:

1.5.1. Inesai Butelevičiūtei, Alytaus profesinio rengimo centro Pramonės ir prekybos skyriaus Sekretoriaus mokymo programos III kurso studentei;

1.5.2. Mindaugui Mažeikai, Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Biomedicininės elektronikos I kurso studentui;

1.6. 99 Eur premijas:

1.6.1. Šarūnui Petrauskui, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros studijų programos III kurso studentui;

1.6.2. Rusnei Viktorijai Bytautaitei, Vilniaus Gedimino technikos universiteto  Architektūros fakulteto Pramonės gaminių dizaino studijų programos II kurso studentei;

1.6.3. Auritai Butkevičiūtei, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmacijos studijų programos III kurso studentei;

1.6.4. Dovilei Banevičiūtei, Utenos kolegijos, Medicinos fakulteto, Kineziterapijos studijų programos II kurso studentei;

1.6.5. Donatai Tuminauskaitei, Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Biochemijos studijų programos III kurso studentei.

2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui premijas iš Jaunimo veiklos programos studijų rėmimo projektui skirtų lėšų pervesti į Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių nurodytas sąskaitas.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas            

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Į pradžią