Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-955 2015-11-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SPORTININKŲ PREMIJOMS SKIRTI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ĮVERTINIMO EKSPERTŲ GRUPĖS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTININKŲ PREMIJOMS SKIRTI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ĮVERTINIMO EKSPERTŲ GRUPĖS SUDARYMO

 

2015 m. lapkričio 25 d.  Nr.   DV-955    

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-145 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašą, Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-11-20 potvarkį Nr. M-52 „Dėl tarybos narės Nijolės Makštutienės delegavimo“ ir VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojo Arvydo Brazaičio 2015-11-04 elektroninį pranešimą:

1. S u d a r a u  Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupę:

pirmininkė – Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė;

pirmininko pavaduotojas – Adomas Andrušaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas;

sekretorė – Daiva Jakubauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Arvydas Brazaitis, viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojas,

Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

2019 m. spalio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-805 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. DV-568 „Dėl Sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės sudarymo“.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

                                                                                                           Vytautas Jastremskas

 

 

______________

 

          Vytautas Jastremskas

 

Į pradžią