Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-45 2015-10-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VISUOMENINĖS KONSULTACINĖS GRUPĖS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

                      Neteko galios 2019 02 12 Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-5 „dėl Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-10-19 potvarkio Nr. M-45 „dėl visuomeninės konsultacinės grupės sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią