Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-285 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 SPRENDIMAS 

DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr.  T-285

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-2562, 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti Metų mokytojo premijos kandidatų atrankos Alytaus miesto savivaldybėje

komisiją: 

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė, Alytaus Jotvingių gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Renata Romanovienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos pirmininkė, Alytaus Jotvingių  gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė;

Česlova Mocevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Alytaus miesto savivaldybės mokinių tarybos pirmininkas;

Alytaus miesto savivaldybės mokinių tėvų tarybos pirmininkas;

Alytaus miesto savivaldybės mokytojų tarybos pirmininkas.

2. Skirti Metų mokytojo premijos kandidatų atrankos Alytaus miesto savivaldybėje komisijos pirmininke Nijolę Makštutienę, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkę, Alytaus Jotvingių gimnazijos  direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

3. Pripažinti netekusiu  galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Metų mokytojo premijos kandidatų atrankos Alytaus miesto savivaldybėje komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Į pradžią