Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-269 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS“ 1.1.6 PUNKTO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS“  1.1.6 PUNKTO  PAKEITIMO

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr.  T-269

Alytus

 

 

Neteko galios 2015 10 30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-303 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-51 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnaitijas pagal gyvenamąsias teritorijas“ dalinio pakeitimo“.

______________

 

Į pradžią