Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-225 2015-08-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS

KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2015 m. rugpjūčio 27 d.   Nr. T-225

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio
1, 4, 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2015-07-23 teikimą Nr. 1-6 (1.18), Alytaus miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Tautvydas Džiautas, visuomenės atstovas, VšĮ Medžiotojų klubo „Dzirmiškis“, VšĮ „Alytaus verslo uostas“ įgaliotas,

Virginijus Jarušas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Rolandas Juonys, Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Senamiesčio seniūnaitis,

Robertas Kunigiškis, visuomenės atstovas, asociacijos visuomeninio judėjimo „Už Alytų“ įgaliotas,

Valius Micevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Rita Sabaitė, visuomenės atstovė, asociacijos Lietuvos teisininkų draugijos (Alytaus skyriaus) įgaliota.“

2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

                             2017 m. vasario 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-36 redakcija

                             2018 m. rugsėjo 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-265 redakcija

 

                      2. Skirti Nerijų Cesiulį Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininku.

                      2015 m. lapkričio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-335 redakcija

                             2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

                      3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-132 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

Į pradžią