Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-588 2015-07-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES  

 

 2015 m. liepos 16  d.  Nr. DV-588

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1213 patvirtintu Ekstremalių situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašu:

1.      Neteko galios.

2019                  spalio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-853 redakcija

 

  2. Neteko galios.

2019 m. spalio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-853 redakcija

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-06 įsakymo Nr. DV-753Dėl Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią