Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-180 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO

 

 2015 m. birželio 16 d.   Nr. T-180

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Nustatyti Alytaus nakvynės namuose socialines apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų mokėjimo už komunalines paslaugas dydį –10 eurų per mėnesį vienam asmeniui.

                      2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

                      2.1. 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T-186 „Dėl Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokėjimo už komunalines paslaugas taisyklių tvirtinimo“;

                      2.2  2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T–250 „Dėl Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokesčio už komunalines paslaugas dydžio nustatymo“ 1 punktą.

                      3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015-07-01.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią