Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-166 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-317 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS“ 1.3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-317 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS“ 1.3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  

 

 2015 m. gegužės 28 d.   Nr. T-166

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2015-03-23 raštą. Nr. 52-S-15382, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-317 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ 1.3 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią