Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-149 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

 

 2015 m. gegužės 28 d.  Nr. T-149

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-97 patvirtintais Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, atsižvelgdama į grupės asmenų
2015-04-28 ir 2015-03-31 prašymus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2015-05-05 protokolą Nr. TŠ-12,
Balsų skaičiavimo komisijos 2015-05-28 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą:

  1. Vytautui Jaručiui už ypatingus nuopelnus vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę kultūros veiklą, puoselėjant lietuvių tautinės kalvystės ir kryždirbystės tradicijas bei savo darbais garsinant Alytaus miesto vardą.

  2. Vytautui Remeikai, ilgamečiam Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Alytaus apskrities bendrijos pirmininkui, už 50 metų pasiekimus, projektuojant ir statant Alytų.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią