Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-186 2015-03-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2015 M. STEBIMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR JŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ 2015 M. KALENDORINIO GRAFIKO TVIRTINIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 M. STEBIMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR JŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ 2015 M. KALENDORINIO GRAFIKO TVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 9 d.  Nr. DV-186 

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 13 ir 14 punktais,

t v i r t i n u:

1. 2015 m. stebimų Alytaus miesto savivaldybės maudyklų sąrašą (pridedama).

2. Alytaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų 2015 m. kalendorinį grafiką (pridedama)

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 9 d.

įsakymu Nr. DV-186

 

 

 

2015 M. STEBIMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Maudyklos pavadinimas

Informacija apie paplūdimio įteisinimą, nurodant nutarimą / sprendimą

Žyma apie įtraukimą į Europos Komisijai teiktinų sąrašą

(Įtraukti / Neįtraukti)

1

Mažosios Dailidės ežeras

Maudykla Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ įtraukta į Stebimų maudyklų sąrašą.

Įtraukti

2

Didžiosios Dailidės ežeras

Neįteisinta

Neįtraukti

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 9 d.

įsakymu Nr. DV-186

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS  KOKYBĖS TYRIMŲ 2015 M. KALENDORINIS GRAFIKAS

 

 

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

1

Mažojo Dailidės ežero maudykla

20 d.

3 ir 17 d.

8 ir 22 d.

5 ir 19 d.

2 d.

2

Didžiojo Dailidės ežero maudykla

20 d.

3 ir 17 d.

8 ir 22 d.

5 ir 19 d.

2 d.

 

________________________________

 

 


 

 

Į pradžią