Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-21 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 2015 m. vasario 26 d.   Nr. T-21 

Alytus

 

                      Neteko galios 2016 10 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-286 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-21 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai" valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią