Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-19 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" 2014 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ 2014 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI

 

 2015 m. vasario 26 d. Nr. T-19 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 273 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos 2014 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Jurgis Krasnickas  

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Dokumento priedai:
T-19 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" 2014 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI
Į pradžią