Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-12 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

 2015 m. vasario 26 d. Nr. T-12

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293, 273 punktu,
biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka nuostatų, patvirtintų Alytaus
miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-147 21.5  punktu, Alytaus
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo 2014 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

                     

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-12 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
Į pradžią