Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-5 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

 

2015 m. vasario 26 d.   Nr. T-5

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 273 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2014 metų veiklos ataskaitoms (pridedama).

2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui apie savo veiklą informuoti savivaldybės gyventojus, šį sprendimą paskelbiant Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią