Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-159 2015-03-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2015 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.01 ir 03.01.02.02 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 M.  BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.01 ir 03.01.02.02 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 3 d.  Nr.   DV-159     

Alytus

 

 

                      Neteko galios 2015 03 25 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-231 „Dėl 2015 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos (03) priemonės finansuoti kultūros projektus (03.01.02.01) lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstos tvirtinimo“.

______________

 

Į pradžią