Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-340 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJKETAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJKETAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO

 

 2014 m. gruodžio 22 d.   Nr. T-340 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu ir 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad būtų rengiami šie techniniai projektai:

1.1. Alytaus dailės mokyklos pastato vidaus patalpų rekonstravimo;

1.2. Alytaus dailės mokyklos teritorijos sutvarkymo.

2. Pavesti Alytaus dailės mokyklai atlikti projektavimo darbų užsakovo funkcijas.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią