Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-316 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 16, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 16, ALYTUJE,

PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS  

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-316

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo 1.4 ir 2.1 punktais, atsižvelgdama į 2014-10-30 motyvuotą socialinės įmonės statusą turinčios UAB „Alinva“ prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Perduoti iki 2022-12-03 neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčiai UAB „Alinva“ pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti 153,47 kv. m ploto negyvenamąsias rūsio patalpas Naujojoje g. 16, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/1101, pastato unikalus Nr. 1196-8001-1014, pastatas pažymėtas 1N5p, patalpos pažymėtos R-1, R-35, R-36, R-37, R-38, R-39, R-40, R-41, R-42 ir R-43), inventorinis Nr. 12101450, įsigijimo vertė 4 977,29 Eur, nusidėvėjimas 298,84 Eur, likutinė vertė 4 678,45 Eur (2017-02-28 duomenimis).

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-167 redakcija

 

2. Įpareigoti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartis;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę Alytaus butų ūkį pasirašyti 1 punkte nurodytų negyvenamųjų patalpų eksploatavimo ir administravimo sutartis ir kontroliuoti, kaip laikomasi jų sąlygų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią