Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-313 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PUTINŲ G. 22, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PUTINŲ G. 22, ALYTUJE,

PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS  

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-313

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo 2.1 ir 4.2 punktais, atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“       2014-06-03 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti iki 2015-05-31 laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį asociacijai vaiko ir mamos dienos centrui „Kutis“ įstatuose numatytai veiklai vykdyti negyvenamąsias 118,97 kv. m ploto patalpas Putinų g. 22, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/2214 unikalus Nr. 1197-4004-0013, pastatas pažymėtas 1C2b, patalpos pažymėtos                     1-16 (2,41 kv. m), 1-17 (55,39 kv. m), 1-18 (35,54 kv. m), 1-19 (10,34 kv. m), 1-20 (11,64 kv. m), 1-21 (2,11 kv. m) ir 1-22 (1,54 kv. m)), įsigijimo vertė 32 086,62 Lt, nusidėvėjimas 20 220,62 Lt, likutinė vertė 11 866,00 Lt (2014-09-01 duomenimis).

2. Įpareigoti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartis;

2.2. uždarosios akcinės bendrovės Alytaus butų ūkio direktorę Stasę Mikelionienę pasirašyti 1 punkte nurodytų negyvenamųjų patalpų eksploatavimo ir administravimo sutartis ir kontroliuoti, kaip laikomasi jų sąlygų.

3. Nustatyti, kad šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2015-01-01.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią