Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-309 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS   

DĖL ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-309

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 22 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. pripažinti Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialųjį planą (TPD reg. Nr. T00001339) Alytaus miesto bendrojo plano sudedamąja dalimi.

2. integruoti į keičiamo Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius, Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialųjį planą, išnagrinėjant jo pakeitimo galimybes prie  Pabalių ir Raudonkalnio gatvių sankirtos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią