Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-296 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS 2013 METŲ ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS 2013 METŲ ATASKAITAI 

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-296

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 patvirtintu Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų 6.3 punktu, 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-62 patvirtintu Savivaldybėms skirtų visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų 2 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T-267 patvirtintu Visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programos 21 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a.

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programos 2013 metų ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-296 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS 2013 METŲ ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią