Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-286 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOJE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOJE

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-286

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintu Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1.    Nustatyti nuo 2015 m. sausio 1 d. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje mokestį už neformalųjį suaugusiųjų švietimą per 1 mėnesį:

Paslaugos pavadinimas

Nustatyta vieno mėnesio paslaugų kaina

Kaina litais

Kaina eurais*

Muzikos ir dainavimo būrelis

30,00

8,69

Informacinių technologijų būrelis

40,00

11,58

Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ir kt.) būrelis

40,00

11,58

Menų būrelis

30,00

8,69

Žvaigždute (*) pažymėta valiuta mokestis skaičiuojamas nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

                     2. Pripažinti nuo 2015 m. sausio 1 d. netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-172 „Dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią