Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-271 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 SPRENDIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ

 

 2014 m. spalio 30 d.  Nr. T-271

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintu Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ gyventojams teikiamų paslaugų kainas:

1.1. aplinkos valymo – 0,09 Lt/0,026 Eur* už kv. m (su PVM);

1.2. bendro naudojimo patalpų valymo – 0,14 Lt/0,04 Eur* už kv. m (su PVM).

2. Pripažinti netekusiais galios   Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-06-11 sprendimą Nr. 797 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ gyventojams teikiamų paslaugų kainų“ ir 2003-05-15 sprendimą Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-06-10 sprendimo Nr. 262 pakeitimo“.

   3. Nustatyti, kad sprendime žvaigždute (*) pažymėta valiuta mokama nuo 2015 m. sausio 1 d.      

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią