Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-263 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMU NR. T-45 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATŲ 9 PUNKTO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMU NR. T-45 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATŲ 9 PUNKTO PAKEITIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr.T-263

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 13 straipsnio 2 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-26 nutarimu Nr. 604 patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 26 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-45 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų 9 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„9. Rinkliavos dydžiai už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse yra tokie:

9.1. už vieną rezervuotą automobilio stovėjimo vietą S. Dariaus ir S. Girėno, Jotvingių, Ugniagesių, Vilniaus, Birutės, Pulko, Ligoninės gatvėse vienam mėnesiui – 50 Lt/14 Eur*, vieneriems metams – 500 Lt/144* Eur;

9.2. už vieną rezervuotą automobilio stovėjimo vietą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus S. Dariaus ir S. Girėno, Jotvingių, Ugniagesių, Vilniaus, Birutės, Pulko, Ligoninės gatves, vienam mėnesiui – 30 Lt/8,6 Eur*, vieneriems metams – 300 Lt/86, Eur*.“

Rinkliava žvaigždute (*) pažymėta valiuta mokama nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią