Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-262 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ    

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-262

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi ir Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintu Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais ir šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu ir 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 25 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-312 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-312 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T-134 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ 1 ir 3 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.               

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

Į pradžią