Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-196 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO  

 

 2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr.T-196

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 534 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-05-30 įsakymu Nr. ĮV-388 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          1. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų:

1.1. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktoriui – 26,3 bazinės mėnesinės algos dydžio;

1.2. Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriui – 26,3 bazinės mėnesinės algos dydžio;

1.3. Alytaus miesto teatro direktoriui –  29,0 bazinės mėnesinės algos dydžio;

1.4. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriui – 32,0 bazinės mėnesinės algos dydžio;

1.5. VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktoriui – 20,4 bazinės mėnesinės algos dydžio.

2. Šis sprendimas galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią