Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-189 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO

 

 2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr.T-189

Alytus

 


                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 118 straipsnio 1 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-24 patvirtintų Alytaus jaunimo centro įstatų 39.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1.      Patvirtinti Alytaus jaunimo centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 51,16

2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-393 redakcija

 

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-174 „Dėl Alytaus jaunimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ 1 punktą.

                    

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

Į pradžią