Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-188 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr.T-188

Alytus

 


                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punktu ir 43 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. DV-334 „Dėl rekomendacijų, pateiktų neformaliojo švietimo veiklos organizavimo Alytaus miesto  savivaldybėje vertinimo vidaus audito 2014-04-17 ataskaitoje Nr. VA-2, įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-170 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-170 redakcija

 

                     3. Pripažinti netukusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T-24 „Dėl naujos redakcijos Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

 

                    

Savivaldybės meras                                                                                                     Jurgis Krasnickas           

______________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 28  d.

sprendimu Nr. T-188

 

 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-170 redakcija

 

Į pradžią