Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-187 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr.T-187 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-293 redakcija

 

2. Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-293 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo“ 2 punktą.   

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimu Nr. T-187

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
NUOSTATAI

 

 

Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-293 redakcija

Į pradžią