Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-334 2014-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE VERTINIMO VIDAUS AUDITO 2014-04-17 ATASKAITOJE NR. VA-2, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE VERTINIMO VIDAUS AUDITO 2014-04-17 ATASKAITOJE NR. VA-2, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 23 d.  Nr.  DV-334

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-23 įsakymu Nr. DV-876 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014-04-17 ataskaitą Nr. VA-2,

                      t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijų, pateiktų Neformaliojo švietimo veiklos organizavimo Alytaus miesto savivaldybėje vertinimo vidaus audito 2014-07-17 ataskaitoje (galutinėje) Nr. VA-2,  įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią