Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-91 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-90 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO 2013–2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO 103 IR 104 EILUČIŲ PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-90 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO 2013–2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO 103 IR 104 EILUČIŲ

PAKEITIMO

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-91

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos 2014-02-26 raštą Nr. SD-64 „Dėl tarpininkavimo Alytaus miesto savivaldybės taryboje“ ir Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 2014-02-26 raštą Nr. SD-46 „Dėl tarpininkavimo Alytaus miesto savivaldybės taryboje“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-90 patvirtinto Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 2013–2015 metų investicijų plano 103 ir 104 eilutes:

1. iš 103 eilutės išbraukti žodį „stogo“, vietoj jo įrašyti „pastato“ ir 103 eilutę išdėstyti taip:

„103. Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas“;

2. iš 104 eilutės išbraukti žodį „išorės“ ir 104 eilutę išdėstyti taip:

„104. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas“.

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią