Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-74 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DIREKTORĖS DANGUOLĖS JAZEPČIKIENĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DIREKTORĖS DANGUOLĖS JAZEPČIKIENĖS TARNYBINIO

ATLYGINIMO PRIEDO  

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr.T-74

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T-130 patvirtintų Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų 9.12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-56 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų atlyginimų priedų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 14 ir 16 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės Danguolės Jazepčikienės 2014 m. vasario 5 d. prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Skirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorei Danguolei Jazepčikienei 30 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio priedą nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į praėjusių metų įstaigos veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, neviršijant įstaigos darbo užmokesčio fondo.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią