Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-193 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS SUTVARKYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS SUTVARKYMO

 

2014 m. kovo 27 d.  Nr.   DV-193 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-284 patvirtintas Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Į p a r e i g o j u  Alytaus miesto savivaldybės įmones, įstaigas ir organizacijas iki 2014 m. balandžio 30 d. sutvarkyti joms priklausančias teritorijas.

2. K v i e č i u:

2.1. akcines bendroves, įmones, įstaigas, organizacijas, daugiabučių namų savininkų bendrijas, individualių namų savininkus sutvarkyti savo aplinką;

2.2. savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas sutvarkyti joms priskirtas miesto teritorijas.

3. P a v e d u:

3.1. Miesto ūkio skyriui organizuoti miesto teritorijos tvarkymą;

3.2. Aplinkos apsaugos skyriui aprūpinti miesto savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas plastikiniais maišais šiukšlėms išvežti iš priskirtų teritorijų.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią