Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-144 2014-03-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2014 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014 M.  BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 5 d.  Nr.   DV-144 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto tvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-06 įsakymu Nr. DV-559 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų atrankos konkurso taisykles ir projektų atrankos komisijos 2014-02-14 posėdžio protokolą Nr. KPPt-22 (13.24.),

t v i r t i n u 2014 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2014  m. kovo 5 d.

įsakymu Nr. DV– 144

 

 

2014 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skirta, Lt

1.       

VšĮ „Argostudio“ (direktorius Tomas Sutkaitis),

kodas 302550800,

adresas Putinų g. 24A-11, 62324 Alytus,

a. s. LT 337300010127354157, AB „Swedbank“

Tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „Jotvos vartai“

25000

2.       

VšĮ „Keisti projektai“ (direktorius Gediminas Jegelevičius, proj. vad. Kęstutis Benedikas),

kodas 301592682,

adresas Alytaus kaimas, 64101 Alytaus r.,

a. s. LT 887300010106858522, AB „Swedbank“

Tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas „Margaspalvė genio kalvė“

6000

3.       

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius (pirmininkė Audronė Lampickienė),

kodas 193488534,

adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, 62137 Alytus,

a. s. LT 797300010126262855,  AB „Swedbank“

Audronė Lampickienė. Vašku marginti margučiai

2000

Tautodailės puoselėjimas ir sklaida

4000

4.       

Alytaus daliųjų amatų mokykla (direktorius Arvydas Švirmickas),

kodas 191666397,

adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, 62137 Alytus,

a. s. LT 797300010126262855, AB SEB bankas

„Juodasis Dzūkijos auksas“

5000

5.       

UAB ,,Alytaus radijas“ (direktorius Liudas Ramanauskas, proj. vad. Vida Ramanauskaitė),

kodas 249694030,

adresas Rotušės g. 2, 62141 Alytus,

a. s. LT 497044060001961817, AB SEB bankas

„Dzūkų seklytėlė“

4000

6.       

Asociacija „A Priori Projektai“ (pirmininkas Darius Babijonas),

kodas 301152626,

adresas Merkinės g. 10, 62252 Alytus,

a. s. LT 787400039378423810, „Danske bank“

„Alternatyvus Alytus“ („Alytus In Rock“ nemokamų koncertų ir „kitOKių pamOKų“ edukacinių susitikimų sezonas)

2000

7.       

Asociacija „Olita-Orany“ (prezidentas Deividas Pinkevičius),

kodas 302501276,

adresas Kalniškės g. 17-41, 62416 Alytus,

a. s. LT 217300010122778107, AB „Swedbank“

Filmas „Tiltas“. Pirmieji statybos metai. Chronologinė vaizdo seka

1500

8.       

VšĮ „Egarta“ (direktorius Evaldas Grinius),

kodas 302698724,

adresas Pramonės g. 16A, 62001 Alytus,

a. s. LT 697044060007789605, AB SEB bankas

Vizualus menas „Alytus 2014“

6000

9.       

Alytaus rusų kultūros draugija „Malachit“ (vadovė Nadiežda Krakovskaja),

kodas 150159426,

adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-17, 62137 Alytus,

a. s. LT 104010040900170484, AB DNB bankas

Įvairių tautų kultūrų sklaida Lietuvoje

1400

Klubas „Kultūrų dialogas“

1000

10.   

Asociacija sambūris „Erdvės“ (pirmininkė Loreta Liausaitė),

kodas 195749513,

adresas Ulonų g. 6-6, 62156 Alytus,

a. s. LT 577044060002031319, AB SEB bankas

 

Knygos „Alytaus avangardizmas 1993–2013 m.“ leidyba

2000

„Tarp vaikų ir augalų“. Ilonos Kalibatienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda

 

1000

Fotografijų knyga „Alytus fotografijose. Antroji XX pusė“

3000

11.   

BĮ Alytaus muzikos mokykla (direktorė Aldona Vilkelienė, proj. vad. Rimantas Jočys),

kodas 191057492,

adresas Sporto g. 12, 62152 Alytus,

a. s. LT 587044060001998903, AB SEB bankas

Tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis „Dainavos fanfaros 2014“

3000

12.   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (direktorius Vidas Simanauskas),

kodas 300510369,

adresas Pramonės g. 1B, 62175 Alytus,

a. s. LT 337044060005314813, AB SEB bankas 

2014 m. meno kolektyvų veiklos ir renginių ciklas

116000

13.   

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras (direktorė Loreta Trainavičienė),

kodas 302709117,

adresas Jaunimo g. 3, 63348 Alytus,

a. s. LT 127044060007799167,  AB SEB bankas  

2014 m. bendruomenės veiklos ir renginių ciklas

18000

14.   

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka (direktorė Giedrė Bulgakovienė),

kodas 188205340,

adresas Seirijų g. 2, 62114 Alytus,

a. s. LT 867044060001927783, AB SEB bankas

 

„Imbiero vakarai 2014“

3000

„Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai“

3000

15.   

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka (direktorė Giedrė Bulgakovienė, proj. vad. Dovilė Smolskaitė),

kodas 188205340,

adresas Seirijų g. 2, 62114 Alytus,

a. s. LT 867044060001927783, AB SEB bankas  

„Aš jau perskaičiau, o tu?“

1000

16.   

Asociacija Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“ (pirmininkė Emilija Krušinienė),

kodas 193487770,

adresas Naujoji g. 48, 62381 Alytus,

a. s. LT 847300010002216158,  AB „Swedbank“

Poetų eilės – Dzūkijos sostinei Alytui

2000

17.   

BĮ Alytaus kraštotyros muziejus (direktorė Audronė Jakunskienė),

kodas 188205340,

adresas Putinų g. 22, 62324 Alytus,

a. s. LT 287044060007788209, AB SEB bankas

 

Muziejų naktis 2014

1000

„Visa dzūkelio sveikata iš grikio...“

8000

Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“

2000

Edukacinių užsiėmimų ciklas bei paroda „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nei dienos“

1000

18.   

Asociacija Dzūkų kultūros draugė (pirmininkė Daina Pledienė, proj. vad. Audronė Jakunskienė),

kodas 193490752,

adresas Savanorių g. 6, 62142 Alytus,

a. s. LT 247044050001984577, AB SEB bankas  

Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas

2000

19.   

BĮ Alytaus miesto teatras (direktorė Laura Radzevičiūtė),

kodas 191059358,

adresas Rotušės a. 2, 62141 Alytus,

a. s. LT 307044060003867045, AB SEB bankas

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2000

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

1000

Lietuvos teatrų festivalis Alytuje „Tegyvuoja!...“, skirtas 2014-iesiems – teatrų metams

8000

„Mažoji scena“

1000

Pagyvenusių žmonių diena

 

2000

20.   

Asociacija Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinis centras (pirmininkas Jonas Gaižauskas),

kodas 150125751,

adresas Pulko g. 67, 62133 Alytus,

a. s. LT 197044060002015416, AB SEB bankas  

Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Akimirkos 2014“

4000

21.   

 VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ (vadovė Loreta Skruibienė),

kodas 193297835,

adresas Rotušės a. 2, 62141 Alytus,

a. s. LT 527044060007746649, AB SEB bankas  

Ilgalaikė lėlių teatro „Aitvaras“ kūrybinės veiklos programa

7000

22.   

Asociacija teatro bendrija „Apartė“ (vadovas Arvydas Kinderis),

kodas 150127955,

adresas Jiezno g. 10, 62212 Alytus,

a. s. LT 097044060002021028, AB SEB bankas  

„Meilės laiškai“

2000

Iš viso

243900

2014 m. rugsėjo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-634 redakcija

2014 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-733 redakcija

_______________________________

Į pradžią